Oprogramowanie raportujące dla czujników SensMax

Oprogramowanie do zliczania osób i ankietowania klientów
Do analizy przepływu odwiedzających i ankietowania klientów można wykorzystać platformę raportowania w chmurze SensMax lub lokalną aplikację do raportowania zainstalowaną na komputerze lokalnym. Oprogramowanie systemu zliczania osób zawiera ponad 20 raportów statystycznych, analitycznych, administracyjnych i finansowych. People counting system software contains more than 20 statistical, analytical, administrative and financial reports.
Oprogramowanie do monitorowania temperatury i wilgotności
Oprogramowanie do monitorowania temperatury i wilgotności online współpracujące z czujnikami temperatury i wilgotności SensGuard. Aplikacja online przedstawia aktualne parametry z czujników, jak również generuje powiadomienia alarmowe, gdy parametry temperatury lub wilgotności są poza zdefiniowanym zakresem przez określony czas.
 
Poproś o więcej informacji